Kõik õigused kaitstud

Kõik info, mida sisaldab Reveliko  kodulehekülg on õigustega kaitstud. Ükskõik, millise info, pildi vms kasutamine kas osaliselt või tervenisti, täielikult või osaliselt info, pildi vms modifitseerimine ning levitamine on keelatud. 


Käesoleva kodulehel toodud info, pildi vms levitamine kolmandate osapoolte poolt on lubatud ainult kirjaliku kokkuleppe alusel. Vastava sisuline pöördumine palun saata kodulehekülje sisu eest vastutava poole.


Kolmandate osapoolte vahendusel lisatud materjalid ja lingid on kasutatud Reveliko poolt ainult informatiivseks kasutamiseks. Reveliko ei võta endale kohustust ega vastutust nende eest või kahjude või kadude eest, mis võivad tekkida sellest, kui on kasutatud eelnimetatud infot.


Reveliko  kodulehekülje sisu eest on vastutav:
Reveliko OÜ,  Ravila 59 51014 Tartu, Eesti

e-post: info @ reveliko.eu